Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/archiwalia/rzeszow/bibula-ulotki-wydawnict/119687,20-kopert-i-kartek-z-nadrukami-wykonanymi-przez-wiezniow-obozow-dla-internowanyc.html
02.03.2024, 11:25

20 kopert i kartek z nadrukami wykonanymi przez więźniów obozów dla internowanych w Nowym Łupkowie, Załężu i Kielcach

IPN-Rz-283/2 (Zbiór Tadeusza Kensego)

20 kopert i kartek z nadrukami wykonanymi przez więźniów obozów dla internowanych w Nowym Łupkowie, Załężu i Kielcach. Autorem większości stempli do ręcznego odbijania walorów jest Grzegorz Połeć z Rybnika.

Koperty formatu 114 mm × 162 mm, kartki z nadrukami formatu 103 x 145 mm.

Opcje strony