Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/archiwalia/rzeszow/bibula-ulotki-wydawnict/119689,Karty-i-znaczki-Poczty-Obozowej-w-Nowym-Lupkowie.html
2023-06-01, 01:31

Karty i znaczki Poczty Obozowej w Nowym Łupkowie

IPN-Rz-283/3 (Zbiór Tadeusza Kensego)

4 znaczki Poczty Obozowej w Nowym Łupkowie (1982 r.);

2 karty z nadrukami Poczty Obozowej w Nowym Łupkowie (1982 r.);

1 karta z nadrukiem „TURZA 1944” Niezależny Ruch Ludowy (brak daty);

1 karta z nadrukami Poczty Obozowej w Nowym Łupkowie – TAJEMNICE BOLESNE (1982 r.);

3 znaczki Poczty „Solidarności Walczącej”, Wrocław 1985;

3 karty z nadrukami wykonanym w obozach internowania:

  • – „INTERNOWANI NSZZRI „S” ZIELONE ŚWIĄTKI – POCZTA INTERNOWANYCH ZAŁĘŻE,
  • – KIELCE ŁUPKÓW ZAŁĘŻE BIAŁOŁĘKA IŁAWA GOŁDAP – WOŁANIE KRZYWDZONEGO ROBOCZEGO LUDU – USŁYSZ, O PANIE!”,
  • – karta z wizerunkiem Jezusa w koronie cierniowej.

Opcje strony