Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/archiwalia/rzeszow/bibula-ulotki-wydawnict/119690,Pocztowka-wyslana-13-07-1982-r-do-Miroslawa-Stycznia-przebywajacego-w-obozie-dla.html
2023-06-03, 03:53

Pocztówka wysłana 13-07-1982 r. do Mirosława Stycznia, przebywającego w obozie dla internowanych w Nowym Łupkowie.

IPN-Rz-52/549

Opcje strony