Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/archiwalia/rzeszow/bibula-ulotki-wydawnict/119693,Ulotki-plakaty-i-gazety-kolportowane-nielegalnie-na-terenie-zakladu-WSK-PZL-Rzes.html
2023-06-03, 03:36

Ulotki, plakaty i gazety kolportowane nielegalnie na terenie zakładu „WSK PZL – Rzeszów” w Rzeszowie w latach 1982–1983

IPN-Rz-044/102

Opcje strony