Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/archiwalia/rzeszow/bibula-ulotki-wydawnict/119696,Karty-pocztowe-z-odciskami-pieczetnymi-i-stemplem-Poczty-Obozowej-Nowy-Lupkow.html
2023-06-03, 02:27

Karty pocztowe z odciskami pieczętnymi i stemplem Poczty Obozowej Nowy Łupków.

IPN-Rz-276/1 (Zbiór Jana Kota)

Kartka pocztowa z odciskami pieczętnymi i stemplem Poczty Obozowej Nowy Łupków.
Koperta z odciskami pieczętnymi i stemplem Poczty Obozowej Załęże.
Pismo KWMO w Krośnie z 05-02-1982 r. ze stemplami Poczty Obozowej Nowy Łupków.
2 kartki wielkanocne wykonane w 1982 r. w obozie dla internowanych w Uhercach.
Materiał bawełniany (prawdopodobnie fragment białego prześcieradła) z odciskami pieczętnymi (z napisami: Obóz Internowanych Nowy Łupków i Uherce) i podpisami osób więzionych w obozie dla internowanych w Uhercach.

Opcje strony