Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/archiwalia/rzeszow/bibula-ulotki-wydawnict/119701,Ulotka-znaleziona-15-01-1982-r-na-ul-W-Pola-w-Rzeszowie.html
2023-06-03, 02:50

Ulotka znaleziona 15-01-1982 r. na ul. W. Pola w Rzeszowie.

IPN-Rz-052/990

Opcje strony