Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/archiwalia/rzeszow/bibula-ulotki-wydawnict/119702,Antykomunistyczne-ulotki-i-gazetki-nalezace-do-Janusza-Szkutnika.html
05.03.2024, 07:51

Antykomunistyczne ulotki i gazetki należące do Janusza Szkutnika

IPN-Rz-052/914 Antykomunistyczne ulotki i gazetki należące do Janusza Szkutnika, zatrzymane 27-08-1985 r. przez funkcjonariuszy WUSW w Rzeszowie podczas przeszukania mieszkania Jadwigi Szkutnik, matki Janusza.

Opcje strony