Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/archiwalia/rzeszow/bibula-ulotki-wydawnict/119710,Rozne-nielegalne-wydawnictwa.html
14.04.2024, 10:31

Różne nielegalne wydawnictwa

zabrane Józefowi Kycowi przez funkcjonariuszy WUSW w Rzeszowie podczas przeszukania mieszkania w dniu 18-02-1985 r., IPN-Rz-51/25 t.8

Opcje strony