Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/archiwalia/szczecin/represje-sb/119731,Demonstracja-na-Pl-Bojownikow-PPR-w-Koszalinie.html
16.04.2024, 07:11

Demonstracja na Pl. Bojowników PPR w Koszalinie.

Wyciągi z informacji dobowych kierowanych do Sekretariatu Sztabu MSW w Warszawie dot. przygotowań do manifestacji na Pl. Bojowników PPR w dniu 31 sierpnia 1982 r. Sygn. IPN Sz 443/61.

Opcje strony