Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Wojskowe Obozy Specjalne

Żołnierze rezerwy powołani na trzymiesięczne szkolenie wojskowe w ramach służby czynnej