Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/internowani/inteligentna-forma-inte/wojskowe-obozy-specjaln/r3623779155,Zabski-Stanislaw.html
21.02.2024, 15:39

Żabski Stanisław


Nazwisko i imię:
Żabski Stanisław
Rok urodzenia:
1949
Imię ojca/matki:
Jan
Stopień wojskowy:
kpr.pchor.rez.
Miejsce stacjonowania:
Chełmno n/Wisłą
Numer jednostki wojskowej:
1636
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Szczecinek
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki:
05.11.-02.12.