Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/internowani/inteligentna-forma-inte/wojskowe-obozy-specjaln/r4160415891056,Pietowski-Marian.html
2023-12-05, 04:00

Piętowski Marian

Nazwisko i imię:
Piętowski Marian
Rok urodzenia:
1948
Imię ojca/matki:
Mieczysław
Stopień wojskowy:
st.szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Budowo
Numer jednostki wojskowej:
1013
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Radom
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki:
08.11.-02.02.

Opcje strony