Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/internowani/inteligentna-forma-inte/wojskowe-obozy-specjaln/r639176,Szelestowicz-Szeletowicz-Tadeusz.html
21.02.2024, 15:37

Szelestowicz (Szeletowicz) Tadeusz


Nazwisko i imię:
Szelestowicz (Szeletowicz) Tadeusz
Rok urodzenia:
1948
Imię ojca/matki:
Adolf
Stopień wojskowy:
st.szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Unieście
Numer jednostki wojskowej:
3691
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Szczecin
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki:
05.11.-