Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/internowani/inteligentna-forma-inte/wojskowe-obozy-specjaln/r954070142,Zaborowski-Miroslaw.html
21.02.2024, 17:21

Zaborowski Mirosław


Nazwisko i imię:
Zaborowski Mirosław
Rok urodzenia:
1954
Imię ojca/matki:
Zygmunt
Stopień wojskowy:
szer.rez.
Miejsce stacjonowania:
Chełmno n/Wisłą
Numer jednostki wojskowej:
1636
Wojskowa Komenda Uzupełnień:
Łódź
Data przybycia do jednostki/opuszczenia jednostki:
05.11.-03.02.