Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/opor-spoleczn/kultura-niezalezna/144662,Kultura-niezalezna.html
2021-09-28, 02:51

Kultura niezależna

Zobacz więcej na portalu IPN

Portal kultura-niezalezna.pl został uruchomiony na przełomie maja i czerwca 2009 r. w związku z obchodami Roku Kultury Niezależnej. W 2019 roku przeprowadzono rewitalizację i aktualizację strony. Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie społeczeństwu skali niezależnych działań w sferze kultury, podejmowanych w dekadzie lat 80., oraz ukazanie – szczególnie młodemu pokoleniu – roli, jaką kultura niezależna odegrała w kształtowaniu postaw czy dokonywaniu wyborów w komunistycznej rzeczywistości.

Portal Kultura Niezależna

RKN ma formę cyklu imprez, organizowanych w całej Polsce od maja 2009 do czerwca 2010 przez poszczególne oddziały IPN we współpracy ze Stowarzyszeniem „Pokolenie” i innymi organizacjami skupiającymi środowiska niezależne lat osiemdziesiątych. W ramach imprez (wystawy, sesje i konferencje, koncerty, spektakle teatralne itp.) przypominane są poszczególne dziedziny niezależnej działalności kulturalnej, takie jak teatr, film, muzyka, literatura, sztuki plastyczne

Opcje strony