Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Jacek Jerz

lat 38

Współzałożyciel MKZ NSZZ „Solidarność” w Radomiu i delegat na I Krajowy Zjazd Związku. Członek władz krajowych Konfederacji Polski Niepodległej oraz władz ogólnopolskich Komitetu Więzionych za Przekonania. W stanie wojennym internowany m.in. w Kwidzynie, gdzie był jedną z ofiar brutalnej pacyfikacji ośrodka. Zwolniony w ostatniej grupie internowanych pod koniec grudnia 1982 r. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach 31 stycznia 1983 r.

Opcje strony