Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Jan Strzelecki

lat 69

Socjolog, eseista, uczestnik Powstania Warszawskiego, działacz socjalistyczny, pracownik nauko­wy Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, autor m.in. Prób świadectwa. Miłośnik gór, taternik i narciarz. Aktywny działacz opozycji demokratycznej, członek Towarzystwa Kursów Naukowych, uczestnik konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”. Doradca Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, w stanie wojennym internowany. W 1987 r. współinicjator odrodzenia Polskiej Partii Socjalistycznej. W nocy z 29 na 30 czerwca 1988 r. padł ofiarą brutalnego napadu nad Wisłą, w wyniku którego zmarł 11 lipca 1988 r. Okoliczności napadu nigdy nie zostały wyjaśnione.

Opcje strony