Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Zenon Zając

lat 22

Po 1989 r. udało się skazać jedynie bezpośrednich sprawców – milicjantów z plutonu specjalnego ZOMO. W 2008 r. po trwającym 15 lat procesie jego dowódca Romuald Cieślak został skazany na karę 6 lat pozbawienia wolności, a kilkunastu jego podwładnych otrzymało wyroki od 3,5 do 4 lat więzienia. Proces Czesława Kiszczaka, oskarżonego o wydanie tajnego szyfrogramu, który umożliwił użycie broni w trakcie pacyfikacji strajkujących zakładów kilkukrotnie zawieszany i wznawiany nie zakończył się prawomocnym wyrokiem skazującym. Proces trzech prokuratorów wojskowych, oskarżonych przez IPN w 2004 r. o utrudnianie prowadzonego w 1982 r. śledztwa został umorzony w 2010 r. z powodu przedawnienia.

Opcje strony