Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Dorota Stec-Fus

Dorota Stec-Fus, ur. 23 X 1954 r. w Krakowie. Absolwentka polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczka demonstracji w XII 1970 r. w Rynku Głównym w Krakowie oraz w V 1977 po zamordowaniu Stanisława Pyjasa; członek SKS. Od 1980 r. w NZS UJ; współzałożycielka i redaktor „Biuletynu NZS UJ”, w II 1981 r. uczestniczka studenckiego strajku. Od V 1981 r. - pracownik sekcji informacji MKZ Małopolska, potem - ZR Małopolska), dziennikarka pism „Goniec Małopolski” i „Aktualności”.

Po 13 XII 1981 r. - w ukryciu; wydawała wraz z M. Żłobińską, Piotrem Zawiślakiem, Jakubem Meissnerem „Aktualności”, nagrywała i kolportowała kasety z pieśniami patriotycznymi. W I 1982 r. zwolniona z pracy w ZR „S”, bezrobotna do V 1987; inwigilowana, przeprowadzano rewizje w mieszkaniu rodziców, a także w domu górali, u których się ukrywała (w Furmanowej k. Gubałówki). Od

II 1982 – VII 1984 redaktor „Kroniki Małopolskiej”. Współorganizatorka struktur podziemnych m.in. Międzydzielnicowego Komitetu Strajkowego Grzegórzek, Krowodrzy, Podgórza i Śródmieścia przekształconego w Międzydzielnicowy Komitet Solidarności Kraków, koordynator dzielnicy Krowodrza; współtwórca podziemnego kolportażu książek, czasopism i ulotek. Najbliżsi współpracownicy: R. Kaczmarek, D. Suchorowska, T. Syryjczyk, Magdalena Migała, Anna Mucha, Piotr Jasiński, P. Zawiślak, Andrzej Fus, B. Niemiec, Janusz Lupa, Władysław Włodarczyk. Wspomagała niezależne gazetki „Kurierek CeBeA”, „Kolejarz Małopolski”, „Kablowiec” oraz organizowała sieć zakładowych bibliotek. W V 1983 r. została koordynatorem (sekretarzem) MKS-u. Współorganizatorka współpracy z francuskim związkami zawodowymi. W 1985 r. redaktor podziemnego pisma „Solidarność Grzegórzecka”.

W VIII 1987 r. w ósmym miesiącu ciąży zatrzymana przez SB przy transporcie offsetu z Warszawy do Krakowa; przetrzymywana kilkanaście godz. w WUSW w Krakowie; nękana przez SB; po porodzie skazana przez kolegium ds. wykroczeń. Uczestniczka obrad Okrągłego Stołu w tzw. podstoliku ekologicznym.

1990-91 dziennikarka „Czasu Krakowskiego”, 1991-94 „Gazety Krakowskiej”, od 1994 redaktor „Dziennika Polskiego”. W 2000 utworzyła Związek Zawodowy Dziennikarzy i Fotoreporterów Wydawnictwa Jagiellonia S.A. (wydawcy „Dziennika Polskiego”), wiceprzewodnicząca.

Wyróżniona Medalem Zasłużonego dla Małopolskiej Solidarności (2000).

5 I 1982 – 6 III 1984 rozpracowywana przez Wydz. V KW MO/WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Ratusz; 20 VIII 1985 – 23 XI 1988 przez Wydz. V WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Aktorka; 1987 – 6 I 1989 przez Wydz. V WUSW w Krakowie.

Opcje strony