Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/relacje/120058,Ks-Wladyslaw-Palmowski.html
21.02.2024, 15:43

Ks. Władysław Palmowski

ur. 6 VII 1953 r. w Krakowie. Absolwent Papieskiej Akademii Teologicznej. Od 1968 r. uczestnik ruchu oazowego (później moderator). 1978-80 - wikariusz w parafii kościoła św. Barbary w Trzebini-Krystynowie, 1980-83 - NMP w Krakowie-Bieńczycach (Arka Pana), w 1983 r. - administrator parafii Bielsko-Biała Straconka, 1983-1987 wikariusz w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pomorskim.

Po 13 XII 1981 r. organizator pomocy strajkującym i ich rodzinom, następnie - Komitetu Pomocy Internowanym, Komitetu Pomocy Aresztowanym w Nowej Hucie (do 1983), koordynator (listy internowanych, aresztowanych i ukrywających się, pomoc rodzinom pokrzywdzonych); organizator Mszy za Ojczyznę w kościele Arka Pana, do 1987 r. organizator działalności parafialnego Caritas; w 1982 r. - współtwórca Komitetu Ocalenia „S” w Nowej Hucie; w latach 1982-83  - kapelan internowanych i podziemnej „S”; współtwórca Społecznego Funduszu Pomocy Pracowniczej na terenie Nowej Huty. Współpracownik Stanisława Malary, Władysława Łacha, Marka Partyki, Czesława Tondyry; 1982-86 - organizator duszpasterstwa środowiska robotniczo-inteligenckiego w Nowej Hucie, następnie - w Drawsku Pomorskim,.

W latach 1987-2003 proboszcz w parafii św. Wojciecha w Rozłazinie. Kapelan „S” w Regionie Małopolska. W 1989 r. organizator KO na terenie gm. Łęczyce, uczestnik kampanii wyborczej KO „S”. Od 2003 r. proboszcz w parafii św. Bartłomieja w Morawicy. Organizator pomocy b. pracownikom upadłych PGR-ów.

Od 9 XII 1986 r. do 15 IX 1987 r. - rozpracowywany przez Urząd Spraw Wewnętrznych w Drawsku Pomorskim w ramach SOS krypt. Jenot.

Opcje strony