Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Ryszard Majdzik

Ryszard Majdzikur. 20 VII 1958 r. w Skawinie. W latach 1976-77 tokarz w Zakładach Doświadczalnych w Skawinie, później – m.in. pracownik Zakładu Konstrukcji Stalowych Elbud w Krakowie. Współpracownik KSS KOR, SKS, uczestnik ROPCiO. W czasie służby wojskowej za dyskusję o zbrodni katyńskiej aresztowany, w IV 1979 przetrzymywany w Opolu, w VII 1979 zwolniony. 1979-1980 drukarz, kolporter wydawnictw niezależnych. Od początku 1980 r. członek KPN.

25-31 VIII 1980 r. organizator najdłuższego solidarnościowego strajku okupacyjnego w Małopolsce w ZKS Elbud; od IX 1980 w „S”, członek Komitetu Założycielskiego w Elbudzie, następnie przewodniczący KZ, od 15 IX 1980 członek założyciel MKZ Małopolska, od III 1981 współzałożyciel KOWzP przy MKZ, w VII 1981 delegat na I WZD Regionu Małopolska, członek Prezydium ZR, delegat na I KZD;, od 5 III 1981 członek Prezydium KOWzP.

13 XII 1981 internowany w Nowym Wiśniczu, Załężu k. Rzeszowa, Kielcach-Piaskach, VI-VIII 1982 uczestnik 51-dniowej głodówki, przewieziony do szpitala w Krakowie, skąd  zbiegł i pozostawał w ukryciu; 27 IX 1982 r. oficjalnie zwolniony. W I 1983 ponownie pracownik Elbudu, organizator i przewodniczący TKZ.

1 VIII 1983 r. organizator 5-minutowego strajku w Elbudzie, następnie przemarszu do kościoła św. Józefa w Podgórzu, za co został zwolniony z pracy. W 1983 r. wydawca podziemnego pisma „Wolny Głos”; w III 1984 inicjator pisma TKZ „Elbudowiec”, w IV 1984 współzałożyciel Komitetu Pomocy Więzionym za Przekonania (od 1985 Komitet Obrony Więzionych i Prześladowanych za Przekonania Polityczne „S” Regionu Małopolska), póxneij - przewodniczący, 1984-87 współwydawca podziemnego pisma „Homo Homini”, drukarz, kolporter. Od 13 VI 1984 r. poszukiwany listem gończym, 2 IX 1984 aresztowany, 7 IX 1984 sprawę umorzono na mocy amnestii. W XI 1984 sygnatariusz Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka Przeciw Przemocy. 19-25 II 1985 uczestnik głodówki rotacyjnej w kościele Narodzenia NMP w Krakowie-Bieżanowie. W 1985 współorganizator KOS Skawina. 1985-89 drukarz „Solidarności Skawina” oraz „Orła Białego”. 26 IV – 4/5 V 1988 uczestnik strajku w Hucie im. Lenina. Od 1988 r. ponownie przewodniczący TKZ w Elbudzie. Wielokrotnie zatrzymywany, 13 IX 1983 r. skazany przez kolegium ds. wykroczeń na dwa miesiące aresztu bez prawa zamiany na grzywnę.

W 1989 r. przeciwnik Okrągłego Stołu. Od 1990 r. w Solidarności ’80, przewodniczący KZ w Elbudzie, przewodniczący Regionu Małopolska, członek KK.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Semper Fidelis (2009), Medalem Niezłomnym w Słowie (2011).

25 VII 1980 – 25 V 1987 rozpracowywany przez p. III RUSW w Skawinie w ramach SOS krypt. Skawinka/Skawinka II; 18 IV – 17 IX 1984 przez Wydz. V WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Koło; 15 I 1985 – 19 XII 1987 Wydz. III WUSW w Krakowie w ramach SOR krypt. Fantasta; 19 VI 1987 – 26 I 1990 przez p. V RUSW w Skawinie w objęty KE krypt. Niepoprawny.

Opcje strony