Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Jan Franczyk

Jan Franczyk, ur. 24 VI 1956 r. w Krakowie. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, w 2004 r. - doktorat w Papieskiej Akademii Teologicznej. Od 1977 r. uczestnik, organizator niezależnych demonstracji; członek SKS; kolporter wydawnictw niezależnych, następnie podziemnych; współzałożyciel, członek Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy; w latach 1979-81 współorganizator Wydawnictwa Krzyża Nowohuckiego; w 1979 współzałożyciel, redaktor naczelny miesięcznika „Krzyż Nowohucki”; 26-31 VIII 1980 r. - uczestnik głodówki solidarnościowej ze strajkującym Wybrzeżem w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Krakowie-Bieńczycach. przesłuchiwany, zatrzymywany. 1980-81 - członek KIK.

Od IX 1980 r. w „S”, pracownik Sekcji Informacji w MKZ/ZR Małopolska, redaktor „Gońca Małopolskiego”. 12/13 XII 1981 r. internowany w Nowym Wiśniczu, Załężu k. Rzeszowa, 8 VII 1982 r. zwolniony. W latach 1984-88 współzałożyciel Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego im. kard. Stefana Wyszyńskiego przy parafii św. Maksymiliana Kolbe w Krakowie-Mistrzejowicach, pełnił funkcję rektora. W 1986 r. organizator wystawy pt. „Nowa Huta. Miasto Krzyża i pracy” w Mistrzejowicach.

W 1990 r. przewodniczący Partii Republikańskiej. 1990-1993 kierownik działu religijnego dziennika „Czas Krakowski”, od 1991 r. redaktor naczelny „Głosu – Tygodnika Nowohuckiego”, Radny Miasta Krakowa: 1994-1998 z listy KW Twoje Miasto, od 2004 r. wykładowca w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum, od 2006 r. - w Akademii Pedagogicznej (od 2008 Uniwersytet Pedagogiczny). W 2005 w grupie inicjatywnej Ujawnić prawdę.

Autor Chrześcijanin partyjny czyli katolik w PZPR (1981), Przykazania (1981), Na fundamencie krzyża. Kościół katolicki w Nowej Hucie w latach 1949-1989 (2004), Encyklopedia Nowej Huty (współautor, 2006), Brama śmierci. Pytania o sprawy ostateczne(2007), a także wielu artykułów naukowych.

Laureat nagrody Polcul Foundation za współpracę polsko-litewską (1991), wyróżniony odznaką Zasłużony Działacz Kultury (2001).

1980 – 18 V 1987 rozpracowywany przez p. III KD MO/DUSW w Krakowie-Nowej Hucie w ramach SOS krypt. Hutnik.

Opcje strony