Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Danuta Suchorowska-Śliwińska

ur. 31 III 1930 r. w Chronowie k. Bochni. Absolwentka Konserwatorium Muzycznego w Moskwie. Z zawodu muzyk, z pasji - pisarka historyczna. W latach 1946-47 - zatrudniona w Orkiestrze Symfonicznej w Kielcach; 1949-51 w Filharmonii Krakowskiej; 1956-1962 w Państwowej Radiowej Orkiestrze w Sofii (Bułgaria). 1962-86 ponownie w Filharmonii Krakowskiej. 1979-80 członek SKS, autorka artykułów publikowanych w „Merkuriuszu Krakowskim i Światowym” oraz „Krzyżu Nowohuckim”.

Od IX 1980 r. w „S”, współorganizatorka i wiceprzewodnicząca Komitetu Założycielskiego w Filharmonii, następnie wiceprzewodnicząca KZ. 10-12 VII 1981 uczestniczka I WZD Regionu Małopolska.

15-24 XII 1981 r. - internowana. Od 1982 członek Międzydzielnicowego Komitetu Solidarności Kraków, odpowiedzialna za funkcjonowanie tej struktury w Krakowie-Grzegórzkach; współredaktor, współorganizatorka drukarni „Kroniki Małopolskiej”, pisma informacyjno-programowego małopolskiej „S”; działaczka Komitetu Pomocy Internowanym i Aresztowanym. W 1984 r. - delegatka na zebranie działaczy i organizatorów podziemnych struktur małopolskiej „S”.

Od 1989 r. działaczka Komitetu Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego oraz Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Autorka książek z najnowszej historii Polski, m.in.: Rozbić więzienie UB! Akcje zbrojne AK i WiN 1945-1946 (Warszawa 991), Najdłużej stawiali zbrojny opór. Zbrojne podziemie na Podbeskidziu 1945-1950 (Kraków 1993), Moja Moskwa: 1951-1956(Warszawa 2005).

Opcje strony