Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Wojciech Słodowski

(Ur. 1951 r.), dziennikarz, absolwent polonistyki na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1980 r. współredagował w Łodzi pismo "Solidarność z Gdańskiem". Wlatach 1980-1981 pracowałw Centrum Kulturalno-Informacyjnym "Solidarności" oraz Komisji Pism Związkowych. Aresztowany w lutym 1982 r. skazany na trzy lata więzienia. Zwolniony w lipcu 1983 r. na mocy amnestii. 

Opcje strony