Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Władysław Piksa

(ur. 1938 r.), rolnik ze wsi Czerniec w gminie Łącko. Był założycielem struktur NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych na ziemi nowosądeckiej. W 1981 r. wybrany na przewodniczącego Rady Wojewódzkiej NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych w Nowym Sączu oraz na członka Prezydium KOmisji Krajowej tego związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany. Aktywny działacz konspiracyjnych struktur rolniczej "Solidarności". W lutym 1989 r. inicjator wojewódzkiego zjazdu ujawniających się struktur rolniczej "Solidarności" w Nowym Sączu. Obecnie honorowy przewodniczący Rady Gminnej NSZZ "Solidarność" RI w Łącku oraz Rady Wojewódzkiej tego związku w Nowym Sączu (2001 r.)

Opcje strony