Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Wiesław Maciejewski

(ur. 1954 r.) w 1979 r. rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jako działacz NIezależnego Zrzeszenia Studentów brał aktywny udział w strajku studenckim w Łodzi w 1981 r., pracując w biurze prasowym. Podczas strajku przy pomocy współpracowników KSS "KOR" założył drukarnię studencką. W okresie stanu wojennego wydawał pisma "Solidarność Walcząca", "Szaniec" i "Biuletyn Łódzki". Obecnie pracuje w Delegaturze Urzędu MIasta Łodzi - Łódź-Polesie. 

Opcje strony