Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Tadeusz Nitka

(ur. 1952 r.), długoletni pracownik Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Nowym Sączu. W NSZZ "Solidarność" od 1980 r., w 1981 r. przewodniczący Komisji Wydziałowej na Wydziale Napraw Lokomotyw Spalinowych i członek Komisji Zakładowej. Po 13 grudnia 1981 r. kontynuował działalność związkową. Aresztowany w marcu 1982 r. Wyrokiem Sądu Wojskowego w Krakowie Skazany na dwa lata więzienia. Po zwolnieniu 19 czerwca 1983 r. powrócił do działalności konspiracyjnej. Po 1989 r. przewodniczący Tymczasowej KOmisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w ZNTK, a następnie sekretarz Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Przewodniczący Delegatury NSZZ "Solidarność" w Nowym Sączu (2001 r.)

Opcje strony