Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Stanisława Gawlik

(ur. 1946 r.), dla znajomych i bliskich "Natasza". W chwili wprowadzenia stanu wojennego starszy asystent w Międzywydziałowym Instytucie Nauk Społeczno-Politycznych Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz członek Komisji Zakładowej Politechniki Świętokrzyskiej. Po 13 grudnia działała w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" w Kielcach. Więziona od września 1982 do stycznia 1983 r. W latach 1987-1989 członek Komisji Interwencji i Praworządności. Obecnie doradca ekonomicznych w kieleckiej delegaturze Najwyższej Izby Kontroli. 

Opcje strony