Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Stanisław Marczuk

(ur. 1935 r.) w 1954 r. rozpoczął pracę w białostockiej Fabryce Przyrządów i Uchwytów. W 1978 r. ukończył studia na wydziale mechaniki Politechniki Białostockiej. Od 1980 r. w NSZZ "Solidarność". W czerwcu 1981 r. wybrany na przewodniczącego Zarządu Regionu Białystok "Solidarności". Członek Komisji Krajowej i delegat na I zjazd związku. W stanie wojennym ukrywał się od 13 grudnia 1981 r. do 13 lutego 1983 r., koordynując podziemną działalność związku jako przewodniczący Tymczasowej Komisji Regionalnej "Solidarności". Po ujawnieniu się do września 1988 r. pozostawał bez pracy, prowadząc dalej działalność konspiracyjną. Organizator Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" Ziemi Białostockiej. W 1990 r. ponownie wybrany na przewodniczącego ZR. W latach 1994-1998 radny Rady Miejskiej Białegostoku z ramienia Akcji Wyborczej "Solidarność", a w latach 1997-2001 senator z listy AWS.

Opcje strony