Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Ks. Stanisław Barmiński

(ur. 1936 r.), ksiądz katolicki. Ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu, dzie w 1959 r. przyjął święcenia kapłańskie. Od 1970 r. proboszcz parafii św. Marcina w Krasiczynie. W okresie stanu wojennego organizator pomocy charytatywnej dla internowanych, ich rodzin oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. Organizował teżrekolekcje i wykłady dla rolników i działaczy "Solidarności". 

Opcje strony