Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Piotr Izgarszew

(ur. 1955 r.), w latach 1984-1987 trzykrotnie karany przez kolegia za działalność opozycyjną, a w 1987 r. skazany przez sąd na póltora roku pozbawienia wolności. Trzy razy wyrzucano go z pracy: w lipcu 1983 r. z Transbudu, w październiku 1983 r. z Awii i w kwietniu 1987 r. z Transportu Mięsnego. Dwukrotnie pobity. W latach 1989-1994 pracował w Regionie Mazowsze NSZZ "Solidarność". Obecnie głównyc specjalista do spraw poligrafii w Straży Miejskiej w Warszawie. Kończy studia na Wydziale Cybernetyki WAT. 

Opcje strony