Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Piotr Brzozowski

(ur. 1949 r.), psycholog, pracownik naukowy UMCS. Od września 1980 r. członek NSZZ "Solidarność" na UMCS. W latach 1980-1989 działacz "Solidarności". Jest adiunktem w Instytucie Psychologii UMCS, specjalizuje się w metodologii badań psychologicznych i psychologii społecznej. 

Opcje strony