Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Mieczysław Zlat

(ur. 1927 r.), historyk sztuki. Od września 1980 r. doradca NSZZ "Solidarność" Dolnego Śląska. W lutym 1982 r. aresztowany a następnie internowanych w Nysie i Grodkowie. W grudniu 1982 r. zwolniony. Członek Komitetu Obrony Praw Człowieka oraz Krajowego Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. W 1985 r. za działalność społeczną pozbawiony funkcji kierownika Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Opcje strony