Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Michał Gruszczyński

(ur. 1952 r.), pracownik naukowy, specjalista w dziedzinie biogeochemii. Ukończył studia na Wydziale Geologii UW. Po studiach podjął pracę w Instytucie Paleobiologii PAN. W latach 1980-1981 członek NSZZ "Solidarność" w tymże instytucie, następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a przed stanem wojennym Komisji Zakładowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego jeden z twórców grupy konspiracyjnej "Vis". Obecnie docent. Autor licznych publikacji naukowych. 

Opcje strony