Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Marek Kamiński

(ur. 1952 r.), z zawodu maszynista typograficzny. W 1980 r. przystąpił do Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Spółdzielni Inwalidów "Praca" w Przemyślu, następnie pełnił w nim funkcje wiceprzewodniczącego i przewodniczącego. Na I Zjeździe Regionu Południowo-Wschodniego NSZZ "Solidarność" Ziemia Przemyska wybrany na członka Zarządu Regionu. Pracował też w Komisji Praworządności. Obecnie prywatny przedsiębiorca i radny Sejmiku Samorządowego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. 

Opcje strony