Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Leonard Łącki

(ur. 1938 r.), pracownik Zakładów Mechanicznych "Tarnów" w Tarnowie, działacz NSZZ "Solidarność". W stanie wojennym wydawca i redaktor pierwszego podziemnego pisma w Tarnowie "Wolni i Solidarni", a następnie "Tarniny" i "Nadziei". Wiosną 1982 r. współzałożyciel Tymczasowej Tarnowskiej Komisji Koordynacyjnej "Solidarność", a następnie TTKK "Solidarność" Robotników i Chłopów. Aresztowany 26 sierpnia 1983 r., zwolniony 15 września 1983 r. Od 24 lutego do 28 lipca 1984 r. ponownie w areszcie. Na przełomie lat 1999/2000 przewodniczący Ruchu Społecznego Akcja Wyborcza "Solidarność" w Tarnowie. Obecnie na emeryturze. 

Opcje strony