Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Lech Adamczyk

(ur. 1947 r.), adwokat. Od 1980 r. doradca NSZZ "Solidarność". Po wprowadzeniu stanu wojennego ukrywał się do 6 stycznia 1983 r. Współpracownik Regionalnego Komitetu Wykonwaczego "Solidarność" i Arcybiskupiego Komitetu Charytatywnego. Od 1990 r. radny miasta Wrocławia. 

Opcje strony