Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Karol Krasnodębski

(ur. 1929 r.), magister inżynier mechanik, kierownik Laboratorium Centralnego w Zakładach Mechanicznych "Tarnów" w Tarnowie. W latach 1980-1981 przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarnosć", przewodniczący Delegatury Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Tarnowie. 13 grudnia 1981 r. internowany, zwolniony 30 kwietnia 1982 r., ponownie pozbawiony wolności od 10 czerwca do 15 listopada 1982 r. Zaangażowany w działalność podziemną. Współzałożyciel i animator tarnowskiego Duszpasterstwa Ludzi Pracy. Wielokrotnie zatrzymywany przez SB i skazywany przez kolegia do spraw wykroczeń. Aresztowany po raz kolejny w lutym 1984 r. i w związku z tym dyscyplinarnie zwolniony z pracy. W 1986 r. redaktor epizodycznego podziemnego pisma "Nadzieja", we wrześniu 1988 r. organizator Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" w Zakłądach Mechanicznych "Tarnów". W latach 1989-1991 poseł na Sejm z listy Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". Od 1984 r. na rencie

Opcje strony