Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Janina Jadwiga Chmielowska

(ur. 1954 r.), absolwentka Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Z opozycją demokratyczną związana od 1978 r. Członek kierownictwa MKZ i Zarządu Regionalnego NSZZ "S" w Katowicach, następnie członek Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "S" w Katowicach. W latach 1982-1989 przewodnicząca podziemnej Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "S". Od 1985 r. związana z "Solidarnością Walczącą", między innymi przewodnicząca oddziału katowickiego; w latach 1988-1989 przewodnicząca krajowego Komitetu Wykonwaczego "SW", współzałożycielka autonomicznego Wydziału Wschodniego "SW".W okresie 1994 -2000 redaktor TVP S.A. Oddział Katowice. Od 1994 r. prowadzi jednoosobowe prywatne przedsiębiorstwo usług dziennikarskich "JAD". Od 1997 r. współpracowała z Redakcją Wojskową TVP S.A., a następnie z Agencją Publicystyki i Edukacji TVP S.A.  Od 2000 r. rzecznik prasowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Cukrowni "Wieluń". 

Opcje strony