Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Jan Studentowicz

(ur. 1937 r.), pedagog, historyk, nauczyciel w Nowym Targu. W 1980 r. założył "Solidarność" W Szkole Podstawowej dla Pracujących. Przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w Szkole Podstawowej nr 1. Do września 1981 r. przewodniczący Międzyszkolnej Komisji Założycielskiej NSZZ "Solidarność" w Nowym Targu, następnie dyrektor SP nr 1 w Nowym Targu. Po wprowadzeniu stanu wojennego zwolniony ze stanowiska. Zaangażowany w działalność struktur podziemnych. Od czerwca 1982 do 1990 r. wydawał podziemny dwutygodnik nowotarskiej "Solidarności" pt. "Janosik". W 1985 r. zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa, od października 1985 do maja 1986 r. pozostawał bez pracy. Obecnie na emeryturze. 

Opcje strony