Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Jan Środoń

(ur. 1947 r.), mineralog, pracownik PAN w Krakowie. Współpracownik KSS "KOR", związany ze środowiskiem niezależnego pisma "Merkuryusz Krakowski i Światowy", ukazującego się w latach 1979-1980. W 1980 r. członek Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" Oddziału PAN w Krakowie, przewodniczący Sekcji Informacji NSZZ "Solidarność PAN w Krakowie. W okresie 1980-1981 założyciel i redaktor naczelny "Głosu PAN-u". Po 13 grudnia 1981 r. działacz tajnych struktur "Solidarności". W latach 1982-1989 współpracownik licznych pism podziemnych. Obecnie profesor w Instytucie Nauk Geologicznych PAN w Krakowie. 

Opcje strony