Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Dariusz Mrzygłód

(ur. 1959 r.), w latach 1978-1985 studiował na Wydziale Budowy Maszyn w Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Od 1980 r. w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. W latach 1984-1988 pracował w Zakładzie Projektowania Fabryki Samochodów Małolitrażowych, Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Samochodów Małolitrażowych oraz w firmie Green Wood w Bielsku-Białej 

Opcje strony