Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Dariusz Boguski

(ur. 1958 r.), wydawca. Absolwent Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Od 1981 r. redaktor "Biuletynu Informacyjnego" NSZZ "Solidarność" Regionu Białystok oraz Białostockiej Oficyny Wydawniczej. Jeden z głównych organizatorów druku i kolportażu podziemnej prasy. Aresztowany 11 sierpnia 1982 r., zwolniony w lipcu 1983 r. na mocy amnestii. Zatrzymany ponownie w grudniu 1983 r. Poseł na Sejm I kadencji wybrany z listy Kongresu Liberalno-Demokratycznego.

Opcje strony