Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Anna Stawicka-Kołakowska

(ur. 1964 r.), w końcu lat siedemdziesiątych uczestniczka opozycyjnych wieców rocznicowych organizowanych w Gdańsku. W październiku 1980 r. wstąpiła do Rucu Młodej Polski. Zajmowała się drukiem biuletynu gdańskiego RMP, a od połowy 1981 r. "Bratniaka" oraz książek. Aresztowana w marcu 1982 r., po dwumiesięcznym śledztwie skazana na trzy lata pozbawienia wolności. Więziona w Zakładzie Karnym Fordon w Bydgoszczy (jako 17-latka była najmłodszym więźniem politycznym w PRL). Po maturze (1984 r.) studiowała historię na KUL. Od października 1984 r. była kolporterem lublskiej "Solidarności", a później nawiązała kontakt z Liberalno-Demokratyczną Partią "Niepodległość". Na przełomie lat 1985/1986 została szefem kolportażu w lubelskiej LDPN. Obecnie nauczycielka historii w Gimnazjum nr 11 w Gdańsku. 

Opcje strony