Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Andrzej Kiepurski

(ur. 1952 r.), w okresie stanu wojennego asystent na Wydziale Żywienia Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie pełnił również funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". 15 grudnia 1981 r. zatrzymany na 48 godzin w związku z podjęciem strajku w SGGW, skazany przez kolegium do spraw wykroczeń na karę grzywny. Później pracował w konspiracyjnym wydawnictwie CDN. 7 lipca 1983 r. aresztowany za udział w nielegalnym związku oraz kierowanie punktem druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw. Zwolniono go wkrótce po ogłoszeniu amnestii 21 lipca 1983 r. Obecnie pracuje na stanowisku kierownika projektów w firmie ALtkom Akademia S.A.

Opcje strony