Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Adam Borowski

(ur. 1955 r.), wydawca. Z wykształcenia techink mechanik. Od 1980 r. w NSZZ "Solidarność", przewodniczący Komisji Zakładowej w Miejskim Przedsiebiorstwie Robó Elektrycznych. Po wprowadzeinu stanu wojennego jeden z organizatorów Międzyzakładowego Robotniczego Komitetu "Solidarności". Po aresztowaniu w lipcu 1982 r. był przez dwa lata więziony, a następnie kontynuował działalność w strukturach "Solidarności Walczącej" i założył konspiracyjne wydawnictwo. Od 1989 r. razem z żoną Mirosławą Łątkowską prowadzi w Warszawie Oficynę Wydawniczą VOLUMEN. 

Opcje strony