Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Marian Kulecki

(ur. 1940 r.), robotnik, działacz NSZZ "Solidarność" w Zakładach Chemicznych Organika-Benzyl i Zakładach Metalowych im. gen. Karola Świerczewskiego "Predom-Mesko". W stanie wojennym pracował w podziemnych strukturach "Solidarności" w Skarżysku-Kamiennej. 

Opcje strony