Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Stanisław Żytkowski

Urodził się 1 stycznia 1948 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Od początku istnienia „Solidarności” działał w Związku. Był członkiem i założycielem Polskiej Partii Demokratycznej. 13 grudnia 1981 r. internowany, zwolniony w lipcu 1982 r. Działacz podziemia, współorganizator druku i kolportażu niezależnych pism oraz Radia „Solidarność”. W latach 1989-1991 senator RP, członek senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Opcje strony