Polskie miesiące

https://polskiemiesiace.ipn.gov.pl/mie/wszystkie-wydarzenia/grudzien-1981/relacje/120166,Stanislaw-Zytkowski.html
2022-07-06, 00:44

Stanisław Żytkowski

Urodził się 1 stycznia 1948 r. w Gorzowie Wielkopolskim. Od początku istnienia „Solidarności” działał w Związku. Był członkiem i założycielem Polskiej Partii Demokratycznej. 13 grudnia 1981 r. internowany, zwolniony w lipcu 1982 r. Działacz podziemia, współorganizator druku i kolportażu niezależnych pism oraz Radia „Solidarność”. W latach 1989-1991 senator RP, członek senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności.

Opcje strony