Instytut Pamięci Narodowej

Polskie Miesiące

Grudzień 1981

Stefania Hejmanowska

Urodziła się w Poznaniu 1 maja 1937 r. W 1966 r. jako wdowa z dwójką dzieci rozpoczyna pracę w Zakładzie Włókien Sztucznych „Stilon” w Gorzowie. W latach 1980-81 jest członkiem Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w „Stilonie”. Internowana w Gołdapi, zwolniona dzięki interwencji Międzynarodowego Czerwonego Krzyża. Od 1988 r. członkini Prezydium Rady NSZZ „Solidarność” Regionu Gorzowskiego, Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”, Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Stefania Hejmanowska była Senatorem RP I kadencji. W 1995 r. zostaje przewodniczącą Komitetu Wyborczego Lecha Wałęsy. Od 1992 r. do chwili obecnej jest członkiem Klubu Inteligencji Katolickiej i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Opcje strony